spyderment

efek salju

kembang api


tulisan berjalan

KRUUUEEE SEUUUUMANGAT TAMENG JAK PIYOHH

Kamis, 24 Mei 2012

Memorandum of Understanding (MoU)


Signing of the Memorandum of Understanding.
Nota Saban-Muphôm
antara
Peumeurintah Republik Indonesia
dan
Geurakan Atjèh Meurdéhka

Peumeurintah Republik Indonesia dan Geurakan Atjèh Meurdéhka (GAM) geupeuteugaih djandji banduwa pihak untôk geupeuseuleusoë konflik Atjèh deungòn tjara damè, dalam banmandum hai, beumeusambông dan beumeumarwah keubandum.
Banduwa pihak keubit geumeukeusud beutimoh situasi sampoe lahé saboh peumeurintahan rakjat Atjèh meulaluwi proses njang adé dan demokratik dalam neugara keusatuan dan konstitusi Republik Indonesia.
Banduwa pihak that jakin bahwa deungòn tjara damé sagai djeuët tapeubeudòh keulai sampoë meuhasé Atjèh njang ka hantjô meusabab nibak Tsunami 26 ub Désèmbèr 2004,.
Banduwa pihak njang mupaké dalam konflik njoë ka seupakat geupeudong rasa saléng peutjaja. Nota Saban-Muphôm njoë meupeutrang asoë seureuta prinsip-prinsip janji njang djeuët keumeuneumat proses transformasi.
Keutrôk bak makeusud njan Peumeurintah RI dan GAM ka seupakat dalam hai2 sibagoë di mijub njoë:

1. Peumeurintahan Atjèh
1.1. Undang2 keuhai Peudjak Peumeurintahan Atjèh
1.1.1. Saboh undang2 barô teuntang Peumeurintahan Atjèh akan teupeugòt dan akan teupeudjak sisigra mungkén dan handjeuët liwat nibak 31 ub Marèt 2006.
1.1.2. Undang2 barô teuntang Peumeurintahan Atjèh njan akan teupeugòt meunerôt prinsip2 di mijub njoë:
a) Atjèh akan geupeudjak kuwasageuh dalam bandum urôsan keuneugara-an, njang akan geupeudjak meusigò deungòn administrasi sipil dan mahkamah, keutjuali dalam bideuëng hubôngan luwa nanggroë, pertahanan luwa,keamanan nasional, hal ikhwal moneter (mata pèng) dan fiskal (padjak-tjukai),kekuwasa-an kehakiman dan kebebasan beragama, njang teuduëk di mijub tanggông djaweuëb Peumeurintah Republik Indonesia seusuai deungòn Konstitusi.
b) Persetudjuan2 internasional njang geupeudjak uléh Peumeurintah Indonesia njang meusangkôt deungòn hal-ikhwal keupeunténgan chusus Atjèh djeuët geupeudjak deungòn tjara musjawarah dan ateuëh izin legislatif (dewan waki rakjat) Atjèh.
c) Peunutôh2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia njang meusangkôt deungòn Atjèh akan geupeudjak deungòn musjawarah dan ateuëh izin legislatif Atjèh.
d) Langkah2 administrasi njang geutjok uléh Peumeurintah Indonesia njang meusangkôt deungòn Atjèh akan geupeugòt deungòn tjara musjawarah dan ateuëh izin Ulèë Peumeurintah Atjèh.
1.1.3. Nan Atjèh dan geular peudjabat2 senior piléhan rakjat, akan geupeuteuntèë uléh legislatif Atjèh lheuëh peumiléhan2 umum njang ukeuë.
1.1.4. Tjeuë bataih Tanoh Atjèh nakeuh lagèë njang na bak tjeuë bataih 1 ub Djuli 1956.
1.1.5. Atjèh na hak untôk geungui lambang2 wilajah teumasôk beundéra, lambang nanggroë dan himne (lagu naggroë).
1.1.6. Kanun Atjèh akan geupeu-udép keulaji untôk Atjèh deungòn geupeujum tradisi seudjarah dan adat-istiadat bansa Atjèh lagèë meuh’eut hukôm Atjèh masa djinoë.
1.1.7. Leumbaga Wali Nanggroë akan geupeuna deungòn bandum peurangkat upatjara dan geulargeuh.
1.2. Partisipasi Politik
1.2.1. Sisigra mungkén meutapi handjeuët leubèh trép nibak sithôn mulai dari watèë geutanda-djaroë Nota Saban-Muphôm njoë, Peumeurintah RI seutudju dan akan geubri fasilitas untôk peudòng peureuté2 politik njang meuasai di Atjèh njang sép sjarat2 nasional. Teumeuphôm h`eut bansa Atjèh supaja djeuet na peureuté2 politik lokal di Atjèh, maka Peumeurintah RI, dalam masa sithôn, atawa paléng teulat 18 buleuën dari watèë geutandadjaroë Nota Saban Muphôm njoë, akan geupeuna situasi politik dan hukôm supaja djeuet teudòng peureuté2 politik lokal di Atjèh deungòn geumupakat deungòn Dewan Perwakilan Rakjat. Peudjak buët njang paih-watèë Nota Saban-Muphôm njoë, akan meubantu peutrôk meukeusud njan.
1.2.2. Deungòn geutanda-djaroë Nota Saban-Muphôm njoë, bansa Atjèh na hak peutamòng tjalon2 peudjabat njang akan geupiléh uléh rakjat dalam peumiléhan umum di Atjèh bak buleuën April 2006 dan ukeuë njan lom.
1.2.3. Peumiléhan lokal njang bibeuëh dan adé akan geupeudjak di mijub Undang2 barô Peumeurintahan Atjèh, untôk geupiléh Ulèë Peumeurintah Atjèh dan peudjabat2 laén bak buléuën April 2006 seureuta untôk geupiléh angèëta legislatif Atjèh bak thôn 2009.
1.2.4. Sampoë thôn 2009, legislatif (DPRD) Atjèh handjeuet geupeugòt Undang2 peuë mantòng deungòn hana izin Ulèë Peumeurintah Atjèh.
1.2.5. Bandum rakjat Atjèh akan geubri keureutu peuturi droë njang barô njang biasa sigohlom peumiléhan bak buleuën April 2006.
1.2.6. Partisipasi peunoh bandum ureuëng Atjèh dalam peumiléhan lokal dan nasional, akan geudjamin lagéë na dalam Konstitusi Republik Indonesia.
1.2.7. Monitor dari luwa akan geu-undang untôk djak kaloen peumiléhan di Atjèh. Peumiléhan lokal djeuët geupeudjak deungòn beunantu teknik dari luwa.
1.2.8. Akan na transparansi peunoh dalam hai biaja kampanje.
1.3. Èkonomi
1.3.1. Atjèh na hak mita dana deungòn cara utang luwa nanggroë. Atjèh na hak untôk peuteutap tingkat suku bungong nyang mubida dari peuneutap Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).
1.3.2. Atjèh na hak peuteutap dan kuët padjak daèrah untôk peubiaja keuridjakeuridja dalam naggroë njang reuseumi. Atjèh na hak peudjak buët meuniaga dan bisnis dalam nanggroë dan antarabansa seureuta geutarék investasi dan parawisata aséng sitjara langsông u Atjèh.
1.3.3. Atjèh akan na hak-kuasa ateuëh hasé alam njang udép di laôt teritorial di silingka bandum wilajah Atjèh.
1.3.4. Atjèh na hak-kuasa ateuëh 70% hasé dari bandum asoë bumoë hidrokarbon (minjeuëk/gas) dan asoë-bumoë alam njang laén njang na sa’at njoê dan bak masa ukeuë di wilajah Atjèh, meunan tjit di laôt teritorial di bandum lingka wilajah Atjèh.
1.3.5. Atjèh geupeudjak pembangunan dan administrasi bandum peulabôhan laôt dan peulabôhan udara dalam wilajah Atjèh.
1.3.6. Atjèh akan geurasa nikmat meuniaga bibeuëh dengôn bandum bagian Republik Indonesia deungòn hana meutheuën uléh padjak-tjukai atawa haihai laén njang djeuët keu halangan.
1.3.7. Atjèh akan na hak peugot hubôngan langsông dan deungòn hana meuhalang sapeuë deungòn nangröe2 aséng, ròt laôt dan udara.
1.3.8. Peumeurintah RI meudjandji keubit-bit untôk geupeuna transparensi dalam hai buët peusapat dan alokasi hasé antara Peumeurintah Pusat dan Atjèh deungòn geuseutudju ngui auditor2 luwa untôk paréksa dan peusah buët2 nyan dan keu geupeutrôk hasè-hasèdjih bak Ulèë Peumeurintah Atjèh.
1.3.9. GAM akan geutjalon waki-wakigeuh untôk ikôt-saban sitjara peunoh dan dalam bandum tingkat, dalam komisi njang ka geupeuna untôk peudjak buët rekonstruksi lheuëh Tsunami (BRR).
1.4. Kuwasa Hukôm
1.4.1. Meuseuti pisah kuasa antara dewan waki rakyat, peumeurintah dan mahkamah.
1.4.2. Dewan legislatif Atjèh akan geurumuih keulaji kanun hukôm untôk Atjèh njang meu-ungkheuë ateuh prinsip-prinsip universal hak asasi manusia lagèë-kiban meutuléh dalam Kovenan2 Internasional PBB teuntang hai Hakhak Sipil dan Politik dan keu hai Hak-hak Èkonomi, Sosial dan Budaja.
1.4.3. Saboh sistém mahkamah njang hana meupihak dan independen, teumasôk mahkamah ék-bandeng, meuseuti geupeuna untôk Atjèh di dalam sistém peuradélan Republik Indonesia .
1.4.4. Angkèe Keupala Pulisi Organik dan djaksa-djaksa meuseuti na izin bak Ulèë Peumeurintah Atjèh. Djak-teurimoëng (recruitment) dan latéhan anggèëta polisi organik dan djaksa-djaksa meuseuti deugòn musyawarah dan izin Ulèë Peumeurintah Atjèh, dan dengòn geupatôh atôran standar nasional.
1.4.5. Bandum buët peulanggaran njang djipeulaku ateuëh ureueng sipil uléh aparat militer di Atjèh meuseuti geupeu-adé dalam mahkamah sipil di Atjèh.
2. Hak Asasi Manusia
2.1. Peumeurintah RI akan patôh keu Kovenan2 Internasional PBB teuntang hai Hak-hak Sipil dan Politik dan keu hai Hak hak Èkonomi, Sosial dan Budaja.
2.2. Saboh Mahkamah Hak Asasi Manusia akan geupeuna untôk Atjèh.
2.3. Komisi „Kebenaran dan Rekonsiliasi" akan geupeuna untôk Atjèh uléh „Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" Indonesia deungòn tugaih djak-rumus dan peuteuntèë upaja rekonsiliasi.
3. Amnesti dan reintegrasi u dalam masjarakat
3.1. Amnesti
3.1.1. Peumeurintah RI, sijalan deungòn prosedur konstitusional, akan geubri amnesti keu ban-mandum ureuëng njang rôh dalam keuridja njang meuhubông-kajét deungòn GAM sibagah mungkén dan hana lèwat nibak 15 uroë dari mulai geutanda djaroë Nota Saban-Muphôm njoê.
3.1.2. Narapidana dan tahanan politik njang keunòng theuën ’akibat konflik meuseuti peubibeuëh deungòn hana sjarat sibagah mungkén dan siteulatteulatdjih 15 uroë alheuëh geutanda djaroê Nota Saban-Muphôm njoë.
3.1.3. Keupala Misi Monitoring akan geupeuputôh kasus-kasus meuseungkèta seusuwai deungòn nasihat nibak peunasihat hukôm Misi Monitoring.
3.1.4. Ureuëng GAM njang ngui seundjata álheuëh geutanda djaroê Nota Saban- Muphôm njoê akan teuanggap sibagoë peulaku buët meulangga asoë Nota Saban-Muphôm dan hai njan akan peubateuë hak amnesti ureuëng njan.
3.2. Reintegrasi u dalam masjarakat
3.2.1. Sibagoë warga neugara Republik Indonesia, bandum ureuëng njang ka meuteumèë amnesti atawa njang ka bibeuëh dari tutôpan atawa teumpat tahanan laéndjih akan meurumpok keulaji bandum hak-hak politik, ekonomi dan sosial gobnjan seureuta hak untôk ikôt seureuta sitjara bibeuëh dalam proses politik peuëkeuh di Atjèh meunan tjit bak tingkat nasional.
3.2.2. Ureuëng-ureuëng njang seulama konflik ka geulutjôt taraf warga neugara Republik Indonesia gobnjan na hak untôk geutjok keulaji taraf warga neugara RI njan.
3.2.3. Peumeurintah RI dan Peumeurintah Atjèh akan geutjok langkah2 untôk geubantu ureuëng-ureuëng njang rôh dalam keuridja meuhubông-kajét deungòn GAM guna geupeulantja reintegrasi gobnjan u dalam masjarakat. Langkah-langkah njan teumasôk tjit fasilitasi ekonomi bagi mantan anggèëta pasôkan GAM, tahanan politik njang ka meureumpôk amnesti dan keu anggèëta masjarakat njang keunong rugoë. Saboh Dana Reintegrasi di mijuëb kuwasa Peumeurintah Atjèh, akan geupeuna.
3.2.4. Peumeurintah RI akan geuseudia dana untôk gantoë rugoë hareuta beunda masjarakat dan individu njang ka hantjô atawa rusak ’akibat konflik; dananjan geukeulula uléh Peumeurintah Atjèh.
3.2.5. Peumeurintah RI akan geuseudia tanoh meuneugoë dan dana njang meumada keu Peumeurintah Atjèh deungòn tudjuwan untôk geupeumudah reintegrasi mantan anggèëta pasôkan GAM u dalam masjarakat dan kompensasi keu tahanan politik dan keu ureuëng sipil njang keunong rugoë.
Peumeurintah Atjèh akan geupeumanfa’at tanoh dan dana meunurôt atôran di mijuëb njoë:
a) Bandum beukaih anggèëta pasukan GAM akan geubri le Peumeurintah Atjèh tanoh meuneugoë njang patôt, atawa keuridja,atawa djaminan sosial njang lajak meunjo ureuëng njan hana keumah lé geukeuridja.
b) Bandum tahanan politik njang ka meuteumèë ampôn akan geubri uléh Peumeurintah Atjèh tanoh meuneugoë njang patôt, atawa keuridja atawa djaminan sosial njang lajak meunjo ureuëng njan hana keumah lé geukeuridja.
c) Bandum rakjat sipil njang djeuët geupeutunjok bukti rugoë njang djeulaih ’akibat konflik akan meurumpok alokasi tanoh meuneugoë njang patôt, atawa keuridja atawa djaminan sosial njang lajak meunjo ureuëng njan hana keumah lé geukeuridja, dari Peumeurintah Atjèh.
3.2.6. Peumeurintah Atjèh dan Peumeurintah RI akan geupeuna Komisi Bersama peuseuleusoë klaim2 kompensasi njang keunòng tulak.
3.2.7. Anggèëta Pasôkan GAM akan meurumpok hak untôk lakèë keuridja sibagoë pulisi atawa teuntra organik di Atjèh deungòn hana diskriminasi dan meunurôt standar nasional.
4. Atôran Keu-amanan
4.1. Bandum buët dhalém antara pihak-pihak akan meu-akhé palèng liwat bak sa’at geutanda djaroê Nota Saban-Muphôm njoë.
4.2. GAM akan geupeugot demobilisasi ateuëh 3000 droë anggèëta pasôkan militèrgeuh. Angèëta GAM handjeuët ngui badjèë seuragam atawa peudeuëh emblem atawa lambang militèr lheuh geutanda djaroê Nota Saban-Muphôm njoë.
4.3. GAM geupeudjak peuabéh tugaih (decommissionning) bandum seundjata, amunisi dan alat peuleudak nyang na dalam djaroë ureuëng lam tugaih GAM, deungòn beunantu Misi Monitoring Atjèh (AMM). GAM mendjandji djôk 840 krèk seundjata.
4.4. Peudjôk seundjata GAM akan geumulai bak 15 ub Sèptèmbèr 2005, njang akan geupeuseuleusoë lam watèë peuët tahap, dan seuleusoë bak 31 ub Dèsèmbèr 2005.
4.5. Peumeurintah RI akan geutarék bandum elemen teuntra dan polisi nonorganik dari Atjèh.
4.6. Relokasi teuntra dan polisi non-organik akan dimulai bak 15 ub.September 2005, dan akan seuleusoë dalam peuët boh tahap, saban taraf lagèë geudjôk seundjata GAM, sigra lheuh tiëp tahap geuparéksa uléh AMM, dan seleusoë bak 31 ub Dèsèmbèr 2005.
4.7. Djumlah teuntra organik njang teutap na di Atjèh lheuh relokasi nakeuh 14.700 droë. Djumlah keukuwatan pulisi organik njang teutap na di Atjèh lheuh relokasi nakeuëh 9.100 droë.
4.8. Teuntra Indonesia handjeuet meugrak itjara ramé-ramé lheuh geutanda djaroê Nota Saban-meuphôm njyoe. Bandum grak leubèh nibak djumlah saboh peuleuton peureulèë brithèë awai dilèë bak Ulèë Misi Monitoring.
4.9. Peumeurintah RI tjok buët untôk peusapat bandum seundjata illegal, amunisi dan alat peuleudak njang djingui uléh tiëp keulompok dan pihak-pihak illegal soë mantoëng.
4.10. Pulisi organik akan meutangông djaweuëb untôk Peudjalan hukôm dan atôran di Atjèh.
4.11. Teuntra akan meutanggông djaweuëb untôk djaga peurtahanan luar mantong. Dalam keuada’an watèë damè njang normal, teuntra organik mantòng njang djeuët na di Atjèh.
4.12. Anggèëta polisi organik Acheh meuteumeuëng latéhan khusus di Atjèh dan di luwa nanggroë deungòn geufokus bak geubri horeumat keu hak asasi manusia.
5. Peuna Misi Monitoring Atjèh
5.1. Misi Monitoring Atjèh (AMM) akan geupeuna uléh Uni Èropa dan nanggroënanggroë ASEAN njang ikôt seureuta deungòn mandat geudjaga buët njang ka geumeudjandji peugòt uléh banduwa pihak lagèë dalam Nota Sabanmuphôm njoë.
5.2. Tugaih AMM nakeuëh untôk:
a) geumonitor demobilisasi dan decommissioning seundjata GAM.
b) geumonitor relokasi teuntra dan polisi non-organik.
c) geumonitor reintegrasi angèëta-angèëta GAM njang aktif u dalam masjarakat.
d) geumonitor situwasi hak asasi manusia dan geubri beunantu dalam bideuëng njan.
e) geumonitor proses peu-ubah undang-undang.
f) geupeuseuleusoë kasus-kasus amnesti njang meupeukara.
g) geuseulidék dan geupeuseuleusoë peukara ureuëng njang djakmeungadu dan njang teutudôh meulangga Nota Saban-Muphôm njoë.
h) geupeuna dan geupeulhara hubôngan dan keuridjasama njang djroh deungòn banduwa pihak.
5.3. Status Mission Agreement (Peusah Status Missi-SoMA) antara Peumeurintah RI dan Uni Èropa akan geutanda djaroë teuma òh lheuh geutanda djaroë Nota Saban-Muphôm. SoMA nyang bôh definisi status, hak-hak istimèwa, dan hak keubai-hukôm AMM dan angèëta-angèëtageuh.
Nanggroë2 ASEAN njang ikôt seureuta dan njang ka geu-undang uléh Peumeurintah RI meuseuti geupeusah teurimóng tugaih dan teurimóng tundôk keu SoMA sitjara meutuléh.
5.4. Peumeurintah RI akan geubri dukôngan peunoh untôk peudjalan mandat AMM. Keu meukeusuët njan, Peumeurintah RI akan geutuléh surat keu Uni Èropa dan keu nanggroë-nanggroë ASEAN njang ikôt seureuta dan geupeunjata dukôngan dan komitmen keu AMM.
5.5. GAM akan geubri dukôngan peunoh untôk peudjalan mandat AMM. Keu meukeusuët njan, Peumeurintah RI akan geutuléh surat keu Uni Èropa dan keu nanggroë2 ASEAN njang ikôt seureuta dan geupeunjata dukôngan dan komitmen keu AMM.
5.6. Ban duwa pihak geumeudjandji untôk geupeugot kondisi keuridja njang aman, seulamat dan stabil bagi AMM dan geupeunjata keureudjasama sitjara peunoh deungòn AMM.
5.7. Tim monitoring na hak bibeuëh meugrak njang hana meubataih di Atjèh.
Tjuma tugaih-tugaih njang meutuléh dalam Nota Saban-Muphôm njoëkeuh njang akan geuteurimong uléh AMM. Banduwa pihak hana hak veto teuhadap tindakan atawa kontrol ateuëh keuridja2 operasional AMM.
5.8. Peumeurintah RI meutanggông djaweuëb ateuh keuamanan bandum ureuëng AMM di Indônesia. Ureuëng AMM han geumé seundjata.
Bahpihmeunan ulèë Misi Monitoring djeuët geutjok peunutôh dalam hai-hai meuteuentèë han geutuëng dji-iréng uléh pasôkan meuseundjata Peumeurintah RI. Dalam hai njoê, Peumeurintah RI akan geubrithèë uléh AMM dan akan hana meutanggông djaweuëb ateuh keu-amanan patroli njan.
5.9. Peumeurintah RI akan geupeuna teumpat-teumpat peu-kumpôi seundjata dan geudukông tim-tim peusahoë seundjata meugrak (mobile team) dan geukeuëridja-sama deungòn GAM.
5.10. Keuridja peuhantjô seundjata sigra akan geupeulaku lheuh seundjata dan amunisi nyan meukumpôi. Proses njoê akan teudokumentasi sitjara peunoh dan teupublikasi meunurôt njang patôt.
5.11. AMM geulapôr bak ulèë Misi Monitoring njang akan geubri lapôran rutin bak banduwa pihak dan bak pihak laén meunurôt peureulèë, meunan tjit keue ureuëng atawa kantô njang geutunjok uléh Uni Èropa dan naggroë-nanggroë ASEAN njang ikôt seureuta.
5.12. Lheuh geutanda djaroê Nota Saban-Muphôm njoê tiëp pihak akan geutunjok sidroë waki senior untôk geutjok tugaih dalam bandum hal ihkwal njang meusangkôt deungòn peudjak-buët Nota Saban-Muphôm njoê deungòn Ulèë Misi Monitoring.
5.13. Banduwa pihak meudjandji untôk peudjak tanggông-jaweuëb prosedur brithèë bak AMM, teumasôk isu-isu militèr dan rekonstruksi.
5.14. Peumeurintah RI akan geubri kuasa tjok langkah2 peureulèë njang meusangkôt deungòn khidmad medis darurat dan rawartan di reumoh sakét bagi tiëp2 ureuëng AMM.
5.15. Untôk geudukông transparensi, Peumeurintah RI akan geubri izin akses njang peunoh keu waki2 media nasional dan internasional di Atjèh.
6. Peuseuleusoë dawa-dawi.
6.1. Miseuë djeuët keu paké meusangkôt deungòn peudjak-buët Nota Saban-Muphôm njoë, sigra akan geupeuseuleusoë deungòn tjara lagèë di mijub njoë:
a) Sibagoë saboh atôran, meuseuliséh/dawa njang djeuët keu karu bak peudjak-buët Nota Saban-Muphôm njoë akan geupeuseuleusoë uléh Ulèë Misi Monitoring, deungòn tjara musjawarah deungòn banduwa pihak dan bandum pihak geubri keuteurangan njang peureulèë deungòn sigra. Ulèë Misi Monitoring akan geutjok peuneutôh njang akan meuikat banduwa pihak.
b) Meunjoë Ulèë Misi Monitoring geutjok saboh peunutôh bahwa peukara meuseuliséh njan handjeuët geupeuseuleusoë lagèë njang meutuléh di ateuëh, maka hai njan akan geubahaih saban2 uléh Ulèë Misi Monitoring deungòn waki2 senior dari tiëp-tiëp pihak. Lheuëh njan teuma, Ulèë Misi Monitoring akan geutjok peuneutôh njang akan meuikat banduwa pihak.
c) Bagi kasus-kasus dawa-dawi njang han keumah geupeuseuleusoë deungòn salah saboh tjara lagèë ka meutuléh di ateuëh, maka Ulèë Misi Monitoring akan geulapor sitjara langsông bak Meuntroë Koordinator Politik Hukôm dan Keu-amanan Republik Indonesia, dan bak Pimpinan Politik GAM dan bak Keutuha Dewan Direktur Crisis Management Initiative, seureuta geubrithèë bak Komite Politik dan Keu-amanan Uni Èropa. Lheuëh geukonsultasi deungòn banduwa pihak, Ulèë Dewan Direktur Crisis Management Initiative akan geutjok peuneutôh njang meuikat banduwa pihak.
Peumeurintah RI dan GAM akan han geutpeugòt buët njang hana konsisten deungòn nyang meutuléh atawa ngòn seumangat Nota Saban-Muphôm njoë.
***
Geutandadjaroë dalam rangkap lhèë di Helsinki, Finland, bak uroë Seulanjan, 15 ub Agustus 2005.
A.n. Peumeurintah Republik Indonesia ,                      A.n. Geurakan Atjèh Meurdéhka,
Hamid Awaluddin                                                                 Malik Mahmud                   Meuntroë Hukôm dan HAM                                                   Pimpinan GAM


Geusaksi uléh,

Martti Ahtisaari
Mantan Présidèn Finland
Keutuha Dewan Direktur Crisis Management Initiative
Fasilitator proses perundingan

===============================

Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.
Nota Kesepahaman
antara
Pemerintah Republik Indonesia
dan
Gerakan Aceh Merdeka
Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua.
Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.
Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2005 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan.
Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.
Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.
Untuk maksud ini Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:
1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.
a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.
b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

1.1.3. Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.

1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.

1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne.

1.1.6. Kanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.

1.1.7. Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.

1.2. Partisipasi Politik

1.2.1 Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota
2Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.

1.2.2 Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

1.2.3 Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.

1.2.4 Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

1.2.5 Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April 2006.

1.2.6 Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional, akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia.

1.2.7 Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar.

1.2.8 Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye.

1.3. Ekonomi

1.3.1. Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).

1.3.2. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.

1.3.3. Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh.
3Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

1.3.4. Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.

1.3.5. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.

1.3.6. Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif ataupun hambatan lainnya.

1.3.7. Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara.

1.3.8. Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh.

1.3.9. GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pasca-Tsunami (BRR).

1.4. Peraturan Perundang-undangan

1.4.1. Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif akan diakui.

1.4.2. Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1.4.3. Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia.

1.4.4. Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan (rekruitmen) dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum
4Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas persetujuan Kepala Pemerintahan Aceh, sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

1.4.5. Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.

2. Hak Asasi Manusia

2.1. Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

2.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.

2.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

3. Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat

3.1. Amnesti

3.1.1. Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

3.1.2. Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

3.1.3. Kepala Misi Monitoring akan memutuskan kasus-kasus yang dipersengketakan sesuai dengan nasihat dari penasihat hukum Misi Monitoring.

3.1.4. Penggunaan senjata oleh personil GAM setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman dan hal itu akan membatalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti.
5Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

3.2. Reintegrasi kedalam masyarakat

3.2.1. Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.

3.2.2. Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka.

3.2.3. Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk.

3.2.4. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.

3.2.5. Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut:

a) Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.

b) Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

c) Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.
6Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

3.2.6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.

3.2.7. Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional.

4. Pengaturan Keamanan

4.1. Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

4.2. GAM melakukan demobilisasi atas semua 3000 pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

4.3. GAM melakukan decommissioning semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata.

4.4. Penyerahan persenjataan GAM akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005.

4.5. Pemerintah RI akan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dari Aceh.

4.6. Relokasi tentara dan polisi non-organik akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, dan akan dilaksanakan dalam empat tahap sejalan dengan penyerahan senjata GAM, segera setelah setiap tahap diperiksa oleh AMM, dan selesai pada tanggal 31 Desember 2005.

4.7. Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang.

4.8. Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Monitoring.
7Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

4.9. Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata illegal, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak illegal manapun.

4.10. Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh.

4.11. Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.

4.12. Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh

5.1. Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.

5.2. Tugas AMM adalah untuk:
a) memantau demobilisasi GAM dan decomissioning persenjataannya.
b) memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.
c) memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam
masyarakat.
d) memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini.
e) memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan.
f) memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan.
g) menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.
h) membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak.

5.3. Status Persetujuan Misi (SoMA) antara Pemerintah RI dan Uni Eropa akan ditandatangani setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani. SoMA mendefinisikan status, hak-hak istimewa, dan kekebalan AMM dan anggota-anggotanya. Negara-negara ASEAN yang ikut serta yang telah diundang oleh Pemerintah RI akan menegaskan secara tertulis penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap SoMA dimaksud.
8Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

5.4. Pemerintah RI akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dan menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.

5.5. GAM akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, GAM akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.

5.6. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, terjaga dan stabil bagi AMM dan menyatakan kerjasamanya secara penuh dengan AMM.

5.7. Tim monitoring memiliki kebebasan bergerak yang tidak terbatas di Aceh. Hanya tugas-tugas yang tercantum dalam rumusan Nota Kesepahaman ini yang akan diterima oleh AMM. Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM.

5.8. Pemerintah RI bertanggung jawab atas keamanan semua personil AMM di Indonesia. Personil AMM tidak membawa senjata. Bagaimanapun juga Kepala Misi Monitoring dapat memutuskan perkecualian bahwa patroli tidak akan didampingi oleh pasukan bersenjata Pemerintah RI. Dalam hal ini, Pemerintah RI akan diberitahukan dan Pemerintah RI tidak akan bertanggung jawab atas keamanan patroli tersebut.

5.9. Pemerintah RI akan menyediakan tempat-tempat pengumpulan senjata dan mendukung tim-tim pengumpul senjata bergerak (mobile team) bekerjasama dengan GAM.

5.10. Penghancuran segera akan dilaksanakan setelah pengumpulan senjata dan amunisi. Proses ini akan sepenuhnya didokumentasikan dan dipublikasikan sebagaimana mestinya.

5.11. AMM melapor kepada Kepala Misi Monitoring yang akan memberikan laporan rutin kepada para pihak dan kepada pihak lainnya sebagaimana diperlukan, maupun kepada orang atau kantor yang ditunjuk di Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta.

5.12. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini setiap pihak akan menunjuk seorang wakil senior untuk menangani semua hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan Kepala Misi Monitoring.
9Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

5.13. Para pihak bersepakat atas suatu pemberitahuan prosedur tanggungjawab kepada AMM, termasuk isu-isu militer dan rekonstruksi.

5.14. Pemerintah RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan medis darurat dan perawatan di rumah sakit bagi personil AMM.

5.15. Untuk mendukung transparansi, Pemerintah RI akan mengizinkan akses penuh bagi perwakilan media nasional dan internasional ke Aceh.

6. Penyelesaian perselisihan

6.1. Jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara berikut:

a) Sebagai suatu aturan, perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring, melalui musyawarah dengan para pihak dan semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan secepatnya. Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.

b) Jika Kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana tersebut di atas, maka perselisihan akan dibahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari setiap pihak. Selanjutnya, Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.
c) Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.
***
10Terjemahan resmi ini telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.
Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman ini.
***
Ditandatangani dalam rangkap tiga di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2005.

A.n. Pemerintah Republik Indonesia,                                       A.n. Gerakan Aceh Merdeka,

Hamid Awaluddin                                                                    Malik Mahmud  
Menteri Hukum dan HAM                                                          Pimpinan


Disaksikan oleh,
Martti Ahtisaari
Mantan Presiden Finlandia
Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative

Fasilitator proses negosiasi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
The Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) confirm their commitment to a peaceful, comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity for all.
The parties commit themselves to creating conditions within which the government of the Acehnese people can be manifested through a fair and democratic process within the unitary state and constitution of the Republic of Indonesia.
The parties are deeply convinced that only the peaceful settlement of the conflict will enable the rebuilding of Aceh after the tsunami disaster on 26 December 2004 to progress and succeed.
The parties to the conflict commit themselves to building mutual confidence and trust.
This Memorandum of Understanding (MoU) details the agreement and the principles that will guide the transformation process.
To this end the GoI and GAM have agreed on the following:

1 Governing of Aceh
1.1 Law on the Governing of Aceh
1.1.1 A new Law on the Governing of Aceh will be promulgated and will enter into force as soon as possible and not later than 31 March 2006.
1.1.2 The new Law on the Governing of Aceh will be based on the following principles:
a) Aceh will exercise authority within all sectors of public affairs, which will be administered in conjunction with its civil and judicial administration, except in the fields of foreign affairs, external defence, national security, monetary and fiscal matters, justice and freedom of religion, the policies of which belong to the Government of the Republic of Indonesia in conformity with the Constitution.
b) International agreements entered into by the Government of Indonesia which relate to matters of special interest to Aceh will be entered into in consultation with and with the consent of the legislature of Aceh.
c) Decisions with regard to Aceh by the legislature of the Republic of Indonesia will be taken in consultation with and with the consent of the legislature of Aceh.
d) Administrative measures undertaken by the Government of Indonesia with regard to Aceh will be implemented in consultation with and with the consent of the head of the Aceh administration.
1.1.3 The name of Aceh and the titles of senior elected officials will be determined by the legislature of Aceh after the next elections.
1.1.4 The borders of Aceh correspond to the borders as of 1 July 1956.
1.1.5 Aceh has the right to use regional symbols including a flag, a crest and a hymn.
1.1.6 Kanun Aceh will be re-established for Aceh respecting the historical traditions and customs of the people of Aceh and reflecting contemporary legal requirements of Aceh.
1.1.7 The institution of Wali Nanggroe with all its ceremonial attributes and entitlements will be established.
1.2 Political participation
1.2.1 As soon as possible and not later than one year from the signing of this MoU, GoI agrees to and will facilitate the establishment of Aceh-based political parties that meet national criteria. Understanding the aspirations of Acehnese people for local political parties, GoI will create, within one year or at the latest 18 months from the signing of this MoU, the political and legal conditions for the establishment of local political parties in Aceh in consultation with Parliament. The timely implementation of this MoU will contribute positively to this end.
1.2.2 Upon the signature of this MoU, the people of Aceh will have the right to nominate candidates for the positions of all elected officials to contest the elections in Aceh in April 2006 and thereafter.
1.2.3 Free and fair local elections will be organised under the new Law on the Governing of Aceh to elect the head of the Aceh administration and other elected officials in April 2006 as well as the legislature of Aceh in 2009.
1.2.4 Until 2009 the legislature of Aceh will not be entitled to enact any laws without the consent of the head of the Aceh administration.
1.2.5 All Acehnese residents will be issued new conventional identity cards prior to the elections of April 2006.
1.2.6 Full participation of all Acehnese people in local and national elections will be guaranteed in accordance with the Constitution of the Republic of Indonesia.
1.2.7 Outside monitors will be invited to monitor the elections in Aceh. Local elections may be undertaken with outside technical assistance.
1.2.8 There will be full transparency in campaign funds.
1.3 Economy
1.3.1 Aceh has the right to raise funds with external loans. Aceh has the right to set interest rates beyond that set by the Central Bank of the Republic of Indonesia.
1.3.2 Aceh has the right to set and raise taxes to fund official internal activities. Aceh has the right to conduct trade and business internally and internationally and to seek foreign direct investment and tourism to Aceh.
1.3.3 Aceh will have jurisdiction over living natural resources in the territorial sea surrounding Aceh.
1.3.4 Aceh is entitled to retain seventy (70) per cent of the revenues from all current and future hydrocarbon deposits and other natural resources in the territory of Aceh as well as in the territorial sea surrounding Aceh.
1.3.5 Aceh conducts the development and administration of all seaports and airports within the territory of Aceh.
1.3.6 Aceh will enjoy free trade with all other parts of the Republic of Indonesia unhindered by taxes, tariffs or other restrictions.
1.3.7 Aceh will enjoy direct and unhindered access to foreign countries, by sea and air.
1.3.8 GoI commits to the transparency of the collection and allocation of revenues between
the Central Government and Aceh by agreeing to outside auditors to verify this activity and to communicate the results to the head of the Aceh administration.
1.3.9 GAM will nominate representatives to participate fully at all levels in the commission established to conduct the post-tsunami reconstruction (BRR).
1.4 Rule of law
1.4.1 The separation of powers between the legislature, the executive and the judiciary will be recognised.
1.4.2 The legislature of Aceh will redraft the legal code for Aceh on the basis of the universal principles of human rights as provided for in the United Nations International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights.
1.4.3 An independent and impartial court system, including a court of appeals, will be established for Aceh within the judicial system of the Republic of Indonesia.
1.4.4 The appointment of the Chief of the organic police forces and the prosecutors shall be approved by the head of the Aceh administration. The recruitment and training of organic police forces and prosecutors will take place in consultation with and with the consent of the head of the Aceh administration in compliance with the applicable national standards.
1.4.5 All civilian crimes committed by military personnel in Aceh will be tried in civil courts in Aceh.
2 Human rights
2.1 GoI will adhere to the United Nations International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights.
2.2 A Human Rights Court will be established for Aceh.
2.3 A Commission for Truth and Reconciliation will be established for Aceh by the ndonesian Commission of Truth and Reconciliation with the task of formulating and determining reconciliation measures.
3 Amnesty and reintegration into society
3.1 Amnesty
3.1.1 GoI will, in accordance with constitutional procedures, grant amnesty to all persons who have participated in GAM activities as soon as possible and not later than within 15 days of the signature of this MoU.
3.1.2 Political prisoners and detainees held due to the conflict will be released unconditionally as soon as possible and not later than within 15 days of the signature of this MoU.
3.1.3 The Head of the Monitoring Mission will decide on disputed cases based on advice from the legal advisor of the Monitoring Mission.
3.1.4 Use of weapons by GAM personnel after the signature of this MoU will be regarded as a violation of the MoU and will disqualify the person from amnesty.
3.2 Reintegration into society
3.2.1 As citizens of the Republic of Indonesia, all persons having been granted amnesty or released from prison or detention will have all political, economic and social rights as well as the right to participate freely in the political process both in Aceh and on the national level.
3.2.2 Persons who during the conflict have renounced their citizenship of the Republic of Indonesia will have the right to regain it.
3.2.3 GoI and the authorities of Aceh will take measures to assist persons who have participated in GAM activities to facilitate their reintegration into the civil society. These measures include economic facilitation to former combatants, pardoned political prisoners and affected civilians. A Reintegration Fund under the administration of the authorities of Aceh will be established.
3.2.4 GoI will allocate funds for the rehabilitation of public and private property destroyed or damaged as a consequence of the conflict to be administered by the authorities of Aceh.
3.2.5 GoI will allocate suitable farming land as well as funds to the authorities of Aceh for the purpose of facilitating the reintegration to society of the former combatants and the compensation for political prisoners and affected civilians. The authorities of Aceh will use the land and funds as follows:
a) All former combatants will receive an allocation of suitable farming land, employment or, in the case of incapacity to work, adequate social security from the authorities of Aceh.
b) All pardoned political prisoners will receive an allocation of suitable farming land, employment or, in the case of incapacity to work, adequate social security from the authorities of Aceh.
c) All civilians who have suffered a demonstrable loss due to the conflict will receive an allocation of suitable farming land, employment or, in the case of incapacity to work, adequate social security from the authorities of Aceh.
3.2.6 The authorities of Aceh and GoI will establish a joint Claims Settlement Commission to deal with unmet claims.
3.2.7 GAM combatants will have the right to seek employment in the organic police and organic military forces in Aceh without discrimination and in conformity with national standards.
4 Security arrangements
4.1 All acts of violence between the parties will end latest at the time of the signing of this MoU.
4.2 GAM undertakes to demobilise all of its 3000 military troops. GAM members will not wear uniforms or display military insignia or symbols after the signing of this MoU.
4.3 GAM undertakes the decommissioning of all arms, ammunition and explosives held by the participants in GAM activities with the assistance of the Aceh Monitoring Mission (AMM). GAM commits to hand over 840 arms.
4.4 The decommissioning of GAM armaments will begin on 15 September 2005 and will be executed in four stages and concluded by 31 December 2005.
4.5 GoI will withdraw all elements of non-organic military and non-organic police forces from Aceh.
4.6 The relocation of non-organic military and non-organic police forces will begin on 15 September 2005 and will be executed in four stages in parallel with the GAM decommissioning immediately after each stage has been verified by the AMM, and concluded by 31 December 2005.
4.7 The number of organic military forces to remain in Aceh after the relocation is 14700. The number of organic police forces to remain in Aceh after the relocation is 9100.
4.8 There will be no major movements of military forces after the signing of this MoU. All movements more than a platoon size will require prior notification to the Head of the Monitoring Mission.
4.9 GoI undertakes the decommissioning of all illegal arms, ammunition and explosives held by any possible illegal groups and parties.
4.10 Organic police forces will be responsible for upholding internal law and order in Aceh.
4.11 Military forces will be responsible for upholding external defence of Aceh. In normal peacetime circumstances, only organic military forces will be present in Aceh.
4.12 Members of the Aceh organic police force will receive special training in Aceh and overseas with emphasis on respect for human rights.
5 Establishment of the Aceh Monitoring Mission
5.1 An Aceh Monitoring Mission (AMM) will be established by the European Union and ASEAN contributing countries with the mandate to monitor the implementation of the commitments taken by the parties in this Memorandum of Understanding.
5.2 The tasks of the AMM are to:
a) monitor the demobilisation of GAM and decommissioning of its armaments,
b) monitor the relocation of non-organic military forces and non-organic police troops,
c) monitor the reintegration of active GAM members,
d) monitor the human rights situation and provide assistance in this field,
e) monitor the process of legislation change,
f) rule on disputed amnesty cases,
g) investigate and rule on complaints and alleged violations of the MoU,
h) establish and maintain liaison and good cooperation with the parties.
5.3 A Status of Mission Agreement (SoMA) between GoI and the European Union will be signed after this MoU has been signed. The SoMA defines the status, privileges and immunities of the AMM and its members. ASEAN contributing countries which have been invited by GoI will confirm in writing their acceptance of and compliance with the SoMA.
5.4 GoI will give all its support for the carrying out of the mandate of the AMM. To this end, GoI will write a letter to the European Union and ASEAN contributing countries expressing its commitment and support to the AMM.
5.5 GAM will give all its support for the carrying out of the mandate of the AMM. To this end, GAM will write a letter to the European Union and ASEAN contributing countries expressing its commitment and support to the AMM.
5.6 The parties commit themselves to provide AMM with secure, safe and stable working conditions and pledge their full cooperation with the AMM.
5.7 Monitors will have unrestricted freedom of movement in Aceh. Only those tasks which are within the provisions of the MoU will be accepted by the AMM. Parties do not have a veto over the actions or control of the AMM operations.
5.8 GoI is responsible for the security of all AMM personnel in Indonesia. The mission personnel do not carry arms. The Head of Monitoring Mission may however decide on an exceptional basis that a patrol will not be escorted by GoI security forces. In that case, GoI will be informed and the GoI will not assume responsibility for the security of this patrol.
5.9 GoI will provide weapons collection points and support mobile weapons collection teams in collaboration with GAM.
5.10 Immediate destruction will be carried out after the collection of weapons and ammunitions. This process will be fully documented and publicised as appropriate.
5.11 AMM reports to the Head of Monitoring Mission who will provide regular reports to the parties and to others as required, as well as to a designated person or office in the European Union and ASEAN contributing countries.
5.12 Upon signature of this MoU each party will appoint a senior representative to deal with all matters related to the implementation of this MoU with the Head of Monitoring Mission.
5.13 The parties commit themselves to a notification responsibility procedure to the AMM, including military and reconstruction issues.
5.14 GoI will authorise appropriate measures regarding emergency medical service and hospitalisation for AMM personnel.
5.15 In order to facilitate transparency, GoI will allow full access for the representatives of national and international media to Aceh.
6 Dispute settlement
6.1 In the event of disputes regarding the implementation of this MoU, these will be resolved promptly as follows:
a) As a rule, eventual disputes concerning the implementation of this MoU will be resolved by the Head of Monitoring Mission, in dialogue with the parties, with all parties providing required information immediately. The Head of Monitoring Mission will make a ruling which will be binding on the parties.
b) If the Head of Monitoring Mission concludes that a dispute cannot be resolved by the means described above, the dispute will be discussed together by the Head of Monitoring Mission with the senior representative of each party. Following this, the Head of Monitoring Mission will make a ruling which will be binding on the parties.
c) In cases where disputes cannot be resolved by either of the means described above, the Head of Monitoring Mission will report directly to the Coordinating Minister for Political, Law and Security Affairs of the Republic of Indonesia, the political leadership of GAM and the Chairman of the Board of Directors of the Crisis Management Initiative, with the EU Political and Security Committee informed. After consultation with the parties, the Chairman of the Board of Directors of the Crisis Management Initiative will make a ruling which will be binding on the parties.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GoI and GAM will not undertake any action inconsistent with the letter or spirit of this
Memorandum of Understanding.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Signed in triplicate in Helsinki, Finland on the 15 of August in the year 2005.
On behalf of the Government of the Republic of Indonesia, On behalf of the Free Aceh Movement,
Hamid Awaludin                                                                   Malik Mahmud
Minister of Law and Human Rights                                            Leadership

As witnessed by
Martti Ahtisaari
Former President of Finland
Chairman of the Board of Directors of the Crisis Management Initiative
Facilitator of the negotiation process

Tidak ada komentar:

Posting Komentar